Wednesday, June 5, 2013

น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ (นางเอก มัจจุราชสีน้ำผึ้ง) เข้าวงการครั้งแรก โดยการแสดงภาพยนตร์โฆษณา กับ Sky Exits Films เป็นเรื่องแรก

น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ (นางเอก มัจจุราชสีน้ำผึ้ง) เข้าวงการครั้งแรก

โดยการแสดงภาพยนตร์โฆษณา กับ Sky Exits Films

เป็นเรื่องแรก ในชีวิตการแสดงของ น้ำตาล ...

น้ำตาลสวยมากๆครับ กับหนังเรื่องแรก 

SCG Experience TV Commercial